Informacije

Pro-Van Dizne

Podešavajuće dizne za HS i SLPro-Van Dizne

Ove dizne pružaju mogućnost podešavanja ugla za sve potrebe. Takodje smanjuje gubitke vode. Pored toga odgovaraju svim HS i SL prskalicama nudeći odličnu kombinaciju dizne i tela.

 

Karakteristike:

- Podešavanje ugla zalivanja od 0 do 360 stepeni
- Podešavanje ugla zalivanja se vrši okretanjem
gornjeg dela dizne ručno
- Dizna se isporučje sastavljen u položaju od 0 stepeni da bi korisnik mogao da upotrebi pokazivače na vrhu dizne (strelica na vrhu dizne će pokazivati način zalivanja)
- Kodirani bojom za laku identifikaciju
- Filter se dobija sa diznom
- Šraf za podešavanje radiusa od nerdjajućeg čelika omogućuje promenu radiusa od 25%

Kod:

PRO-VANXX   Podešavajuće dizne od 0 do 360 stepeni.

Tabela karakteristika podešavajućih dizni za HS i SL rasprskivače

Podaci predstavljaju merenja u uslovima bez vetra
Radijus može da se smanji sa šrafom za smanjenje radijusa za 25%