Informacije

Tap Timer

Baterijski električni tajmer sa jednom zonom.

Karakteristike:Tap Timer

• Kontroler sa jednom zonom
• Lako programiranje
• 3/4” i 1” UN navoj u jednim modelu
• 8 nezavisna programa
• Jedno pokretanje za svaki program
• 9 ciklusa zalivanja
• Vreme zalivanja svake zone od 1 minuta do 23    sata i 59 minuta
• Automatska i manualna funkcija

• Pokazivač slaba baterije
• Direktno priključenje na slavinu
• Taster za brisanje programa
• Poklopac za pokrivanje displeja
• Priključak sadrži filter koji može da se čisti

 

Karakteristike:

• Napajanje: Jedna alkalna baterija od 9 volti
• Preporučena radna temperatura: od 5°C do 38°C
• Tipičan protok pri 2 bara: 15 l/min
• Preporučeni radni pritisak: 1.4 do 6.9 bar
• Maksimalni radni pritisak: 10 bara

Kod:

IT-ETT - Novi programator baterijski

Skinite uputstvo za instaliranje: Uputstvo_za_upotrebu_tap_tajmer.pdf