Informacije

Satelit

Primena:Satelit

Fleksibilnost i kompletnost ovog  uredjaja  vam omogućuje upotrebu  Satelit kontrolera: od navodnjavanja plastenika (gde su potrebna česta i kratka  navodnjavanja  pored upravljanja senzorima) do navodnjavanja na otvorenom (sa dugim navodnjavanjima i potrebom da se provere različiti senzori bez električnog napajanja).

 

 

Karakteristike:

- 16 ili 8 zona plus 8 zona za ispiranje do 96 zona  sa modulima za proširenje od 8 zona.
- Trajna memorija
- 30 nezavisna programa sa mogućnošću da   izaberete za  svaki program sledeće 
- da li da aktivirate ili ne
- da li će program biti u minutima i sekundama ili satima i minutima
- vreme odlaganja izmedju dve zone
- pokretanje parnim ili neparnim danima ili pomoću senzora
- kružni program
- da li jedan glavni ventil i jedan relej za     startovanje pumpe radi za vreme odlaganja     izmedju startovanja dve zone
- da li je podešeno u električnom  elektromehaničkom modu
- da li senzor treba da bude aktivan ili ne
- 10 startovanja po programu
- Mogućnost stvarnja numeričkog kružnog   programa (do 99 ponavljanja za isti program) ili   vremenskog (izmedju dva programa)
- 14 dnevni kalendar
- Radi sa 24V naiz. str. i jednosmernom strujom od 12V i 24V ili solenoidima od 12 i 24V (grupisani po 8)
- Kontroliše jedan glavni ventil/relej za startovanje pumpe po programu
- Budžet vode od 5% do 250%
- Manualno pokretanje programa ili zone
- Odlaganje navodnjavanja posle kiše do 13 dana
- Mogućnost priključenja sedam senzora (luksmetar, senzor  za vetar, kišni senzor, senzor za vlagu, senzor za   protok i termometar) i podešavanje odlaganja   startovanja
- Radi sa jednosmernom i  sa naizmeničnom strujom
- Parametri ispiranja filtera:
- vreme ispiranja u minutima i sekundama
- odlaganje izmedju zona u min. i sekundama
- interval izmedju dva kompletna ispiranja u min. ili satima (moguće je upravljati ovim parametrom  pomoću diferencijonalnog manometra)
- može da broji i sačuva ispiranja u poslednja    24 sata
- Lako programiranje
- Veliki displej
- IP65 kutija
- Port RS232/422 za PC modem
- Port IE485 za priključke

Specifikacija:

-Ulaz : 230V 50/60Hz
- Izvor napajanja : Primarno 230V sekundarno   10/20/24V - 2A
- Nivo zaštitne kutije : IP65
- Maksimalni izlaz kontrolera : (jednosmerna struja) 2A
- Maksimalni broj otvorenih el. mag. ventila u isto   vreme : 8
- Prva grupa od 8 ventila je za ispiranje filtera, može
da se podesi na 24VAC, 24VDC i 12VDC
- Prvi relej izlaz 8A : relej za startovanje pumpe
- Prvi relej izlaz 8A : za alarm
- Prvi grupni izlaz senzor, kišni senzor, fliksmetar,   svetlost, vetar
- Prvi IE485 port : povezivanje senzora za vlažnost, kišu,
temperaturu, svetlost i vetar
- Prvi RS232/422 port (modem personalnog ra- Drugi port : za dva komunikaciona modula.

Skinite uputstvo za upotrebu: Satelit - Uputstvo.pdf