Informacije

Irritrol Rotirajuća Dizna

Male dizne sa velikim ciljem: štednja vode.
Nova Irritrol Rotirajuća Dizna je kreirana da efikasno i ujednačeno zaliva vaš travnjak. Zahval jujući inovativnom unutrašnjem mehanizmu, voda se distribuira polako i ujednačeno.

Irritrol Rotirajuće Dizne:

 • Precizno
 • Efikasno
 • Praktično

Karakteristike:

 • Pokreće ga rotor - rotirajuća dizna koristićproverenu tehnologiju rotirajuæih rasprskivača. Kompletan sistem rotirajućih rasprskivača je smešten ispod finog filtera (100 mesh). Prljavština koja uđe kroz filter biće izbačena kroz mlaznicu bez problema.
 • Ujednačena brzina rotiranja - rotirajuć mehanizam stvara izlaznu snagu 10 puta veću od konkurentnih rotirajućih dizni (koji rotiraju uz pomoć mlaza vode). Ovo osigurava pouzdano rotiranje dizne bez usporavanja prouzrokovana visokom travom ili sitne neprljavštine koje ulaze u diznu. Rotirajući mehanizam ima konstantnu brzinu rotacije bez obzira na pritisak vode u sistemu i sprečava neprevilan rad prskalice na niskim pritiscima.
 • Odgovarajuća količina padavine - Ove dizne zalivaju  sporije  i   tačnije  od  standardnih  sprey dizni. Zbog količine padavine od 14mm/h nije potrebno povećavati vreme zalivanja da bi se postigla tražena količina vode po satu.
 • Jednako zalivanje - dizajnirana sa najnovijom tehnologi jom da zal iva jednako i sa odgovarajućom kolčiinom padavine na celoj površini  radijusa.  Unikatne mlaznice stvaraju 15 različitih mlazeva, svaka dizajnirana da pokriva određeni deo radijusa i da ne prelazi ugao od 20 da bi nesmetano zalivala u vetrovitim uslovima.
 • Lako podešavanje ugla zalivanja - unikatna metoda   podešavanja  ugla zalivanja omogućava podešavanje ugla zalivanja ručno ili sa alatkom pre instaliranja dizne. Vidljivi indikatori omogućavaju korisniku da brzo i jednostavno podesi ugao zalivanja od 45-270°.


Karakteristike:

 • Filter  zakačen  za  diznu  radi  lakšek i bržžeg instaliranja
 • Redukcija  mlaza za 25° okretanjem šrafa za redukciju mlaza za 90°
 • Količina padavine ostaje ista (14mm/h) prilikom smanjenja radijusa
 • Razlièita boja za model koji zaliva 360° i za model sa podešavajuæem uglom zalivanja.

2 modela:

 • Pun krug: 360°
 • Podešavajući: 45°-270°

Specifikacija:

Radijus: od 4.3 do 8.0m
Radni pritisak: od 1.7 do 5.2 bar
Protok: od 0.68 do 15.82 l/min
Navoj: unutrašnji navoj  za I-PRO i SL tela.

Kod: