Informacije

S Serija

Karakteristike:S Serija

-Ravan protok
- Unutrašnji navoj : 6/4” i 2”
- Kontrola protoka
- Prihvata OmniReg regulator pritiska
- Membrana je od duplog sloja gumiranog materijala
- Radni pritisak : 0,7 - 10 bar
- Solenoid : 24VAC 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp

Specijalne karakteristike:

- Brzo i sporo zatvaranje
- Unutrašnji filter se lako menja

Kod:

IT-VIS040         S-Serija 6/4” UN navoj
IT-VIS050         S-Serija 2” UN navoj