Informacije

100 Century Plus

Karakteristike:100 Century Plus

- Pravolinijski ili protok pod uglom od 90°
- Prihvata Irritrol OmniReg regulator pritiska
- UN navoj od : 1”, 6/4”, 2”, 3”
- Kontrola protoka
- Kontrola protoka je bakarna kod modela 2” i 3”
- Telo ventila je od veštačkog materijala i sadrži 30% staklenih vlakana
- Solenoid je pričvršćen na telo
- Sporo zatvaranje protiv vodenih udara
- Membrana je od duplog sloja gumiranog materijala ojačano Nylonom
- Gumeni prsten koji se nalazi na zatvaraču, hermetički zatvara ulaz koji se ne koristi

- Otvor za čišćenje
- Radni pritisak : 0,7 do 13,8 bar
- Solenoid : 24VAC, 50Hz
- Struja otvaranja : 0,34 Amp
- Struja držanja : 0,20 Amp

 

Kod:

100P1-BSP       Model 1” UN navoj sa kontrolom protoka
100P1,5 - BSP   Model 6/4” UN navoj sa kontrolom protoka
100P2-BSP        Model 2” UN navoj sa kontrolom protoka
100P3-BSP        Mode 3”UN navoj sa kontrolom protoka

Pad pritiska (bar):


104

Karakteristike:

Ventil sa hidrauličnom kontrolom
- Normalno otvoren. Spoljašnji pritisak održava zatvoreno stanje
- Može da se poveže sa električnim ventilom da bi se izbeglo korišćenje velikih ventila i da bi se uštedelo na provodnicima
- Prihvata cev za kontrolisanje sa 4mm unutrašnjim presekom
-  UN navoj : 1” , 6/4”,  2”,  3”

Kod:

ITVHH02500    104 Serija 1” sa hidrauličnom kontrolom
ITVHH04000    104 Serija 6/4” sa hidrauličnom kontrolo
ITVHH05000     104 Serija 2” sa hidrauličnom kontrolom
IZVHH08000     104 Serija 3” sa hidrauličnom kontrolom