Informacije

OmniReg

Karakteristike:OmniReg

- Regulator pritiska
- Odgovara Irritrol ventilima : Century Plus, Serija 700 (Ultra Flow),Euro F PR 1”,Euro F 6/4” 200-B i S-serija
- Centralni selektor pokazuje izlazni pritisak i u psi i u barima
- Laka instalacija u otvor za solenoid koristeći dva šrafa.Solenoid se postavlja u otvor sa strane koji se nalazi u OmniReg-u.
- Vertikalan položaj zahteva mali prostor i čini podešavanja izuzetno lakim.

- Željeni pritisak može da se podesi kada je sistem u radu ili kada je isključen.
- Tačnost :  0,2 bar
- Eliminiše potrebu spajanja dva ventila
- Potreban je protok samo od 3,8 l/min da bi sistem funkcionisao
- Konstantno smanjuje pritisak

 

Tehnički podaci:

- Telo je od veštačkog materijala ojačano staklenim vlaknima, metalne komponente su od čelika i bakra
- Izlazni pritisak može da se reguliše od 0,35 do 2,1 bara (model OMR-30) i od 0,35 do 6,9 bara (model OMR-100)
- Ulazni pritisak max : 13,8 barOMR-100
- Ulazni pritisak mora da bude veći od željenog izlaznog pritiska za najmanje 0,7 bara
- Da  bi se smanjio efekat vodenih udara, brzina protoka ne sme da nadmaši 2,3 m/sec
- Protok od 3,8 do 1136  l/min
- Dostupna oprema za precizno regulisanje manjeg pritiska

Kod:

OMR-30         OmniReg regulator pritiska (do 2,1 bar)
OMR-100       OmniReg regulator pritiska (do 6,9 bar)
OMR-DS        Osetljiva oprema za male pritiske

Omni Reg