Informacije

Kišni senzori

Karakteristike:Kišni senzor

Prekida zalivanje za vreme  kišnih padavina. Tačka isključenja može da se podesi od 3 od 25 mm akumliranih padavina. Lako može da se pričvrsti za oluk ili za PVC cev od 3/4” (20 mm). Adapter za produžavanje pruža odgovarajuću daljinu od oluka. Jednostavno povezivanje sa svim novim i starijim sistemima za kontrolu prskalica.
- Prekida struju kroz zajednički vod ventila
- Obezbedjeni dodaci za montiranje
- Lako priključenje na sve Irritrol kontrolore
- Može  da  se  priključi  i  na  kontrolore  koji  nisu Irritrolove ali  imaju zajednički provodnik do ventila
- Može da se poveže sa skoro svim kontrolerima
- Domet  od  91,4  metara  nudi  skoro  bezgranične mogućnosti instaliranja 
- Lako i brzo instaliranje ne  zahteva specijalan alat za montiranje. Quick-Clip držač uključen
- Vizualno  stanje  senzora  i  indikatori upozorenja omogućavaju siguran rad senzora
- Pokazivač  jačine  signala  obezbedjuje ispravnu instalaciju, komunikaciju i dobar signal
- Smart Bypass za lako premošćavanje sistema – senzor se automatski uključuje pri sledećem aktiviranju
- Klizno  -  zatvarajući  poklopac štiti  prijemnik  od      vetra i kiše 
- Baterije traju pet godina.

RS - 500 (žični model)

- U potpunosti podešavajuća tačka isključenja od 3 do 25 mm akumliranih padavina
- Može da se poveže sa skoro svim kontrolerima koji rade na naizmeničnu struju
- 7,6m provodnik (beli, UV-stabilan) instalaciju čini fleksibilnom

RS1000/RFS1000 - bežični

- Unapredjuje komunikaciju i osigurava prenošenje signala
- U potpunosti podešavajuća tačka isključenja od   3 do 25 mm akumliranih padavina

RFS - 1000 (kišni/mrazni)

- Kišni i mrazni sensor integrisan u jednom uredjaju
- Digitalna i veoma precizna tačka aktiviranja ( 5°C ).

Tačke isključenja:

Radne karakteristike:

- Tip senzora : hiposkopski diskovi industijskog standarda                 
- Osetljivost na padavine : podešavajuće od 3-25mm
- Radna temperatura : od -29°C do 49°C
- Kućište je od UV-stabilnog polimera
- Karakteristike za bežične modele :
- Domet : do 91,4 m (u idealnim uslovima)
- Baterije : Dve CR2032   3 V

Električne karakteristike:

Napon prijemnika : 22-28 ac/V dc 100mA
Opterećenje : Normalno otvoren ili normalno zatvoren - 3A pri 24 V ac